Skånemotor

Skånemotor är en levande samhällsinriktad idéverkstad, relationsgenerator och projektmotor som ska hjälpa Skåne att bli sitt bästa jag.

/Johan Wester, Petra Forsberg och Linn Olsson

Skånemotor vill sätta fart på Skåne!

Det behövs fler goda krafter och initiativ för att hjälpa Skåne att bli sitt allra bästa jag. Därför startar vi nu Skånemotor.

Skånemotor är en levande, samhällsinriktad idéverkstad som driver på och skapar företag, verksamheter, infrastrukturprojekt, hälsoinitiativ, kultursatsningar, idrottsevent, innovationer, ja allt som sätter ytterligare fart på Skåne men även som partner för samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Genom kreativt nätverkande och gränslöst innovationsarbete hittar vi affärsmöjligheter och lösningar bland det som hamnar mellan stolarna. Det finns mellanrum som gör att nya möjligheter ibland inte uppmärksammas när olika samhällsaktörer agerar efter sina egna agendor. Vi upptäcker och lyfter fram guldet i samarbeten mellan akademi, näringsliv, samhälle, föreningsliv, organisationer, innovationsaktörer och andra. Istället för att gå i stuprör går vi på tvären.
Skånemotor är en arena för kreativa människor från olika discipliner och kompetenser. Vi arbetar med glädje, passion och empati, och drivs i andan av grundaren och entreprenören Johan Westers starka tro på öppen innovation och personliga möten där det slår gnistor. Vi brinner för framtidsidéer som är hållbara även för nästa generation av mänskligheten.

Detta kan du få av Skånemotor:
Skånemotor är redo för ditt projekt, behov eller utmaning. Vi erbjuder projektledning, workshops, förstudier, omvärldsanalys, projekt- och affärsutveckling, ”idéboosting” och har ett nätverk av nytänkande människor från alla delar och nivåer i samhället.

Här kan vi göra skillnad:
Vi jobbar för hela Skåne och har vår möteslokal och idéverkstad ”Mellanrummet” mitt i centrala Lund vid Krafts torg. Kanske även du vill nyskapa här i olika sammanhang?

Vill du vara med?
Vi kopplar samman människor med driv, vilja och engagemang. Har du det och dessutom tankar om hur Skåne kan bli en ännu bättre plats, hör av dig till oss.

Kontakta oss

Ladda ner pressmeddelande