Vi drivs av att vara med och skapa ett bättre samhälle för kommande generationer.

Skånemotor är en relationsgenerator, idéverkstad och projektmotor. Vi driver utveckling genom samarbete och unika idéprocesser – och skapar både affärsmöjligheter och samhällsnytta.

Vårt arbetssätt präglas av passion för det nya och oväntade, och vi krockar gärna olika branscher, kompetenser och företeelser för att åstadkomma innovation på annorlunda sätt. Vi matchmakar och bygger broar mellan olika företag och instanser, för att skapa samling och engagemang kring viktiga ämnen och möjligheter.

Vi skapar möten mellan människor, inspirerar och får saker att hända!

Skånemotors initiativ och projekt

Vi gör idéproduktion, matchmaking, samverkan, event, utvecklingsprojekt, storytelling med mera. Vi kör i egen regi, på uppdrag eller i samverkan, Alltid fokus att katalysera utveckling mot morgondagens samhälle, och med lekfullhet, allvar och framåtdrift.

THE LAB & BEYOND

Vi tar fram 100 projektidéer för att ta tillvara den enorma potential det innebär att ha fått världsanläggningarna ESS och MAX IV till Lund, och utforskar vilka ringar på vattnet det kan ge för staden, regionen och världen.

NORDIC AI POWWOW

Unikt konferenskoncept med mötet i centrum. Under Nordic AI Powwow, undersöker vi vilken inverkan artificiell intelligens och maskininlärning kommer att ha på samhället och vår gemensamma framtid.

GLOBALA SKÅNE

Skåne är del av världen! Genom initiativet Globala Skåne vill vi lyfta fram det internationella genom en serie aktiviteter och events. Vi tittar både nyfiket ut i världen, och omfamnar förändring och ser möjligheter på hemmaplan.

BRING A FRIEND

AW-koncept med fokus på värdet av att skapa nya kontakter. Tanken är att alla anstränger sig lite extra genom att ta med sig någon intressant ny bekantskap. Vi kör olika teman varje gång för att bryta mönster och skapa kreativa kvällar.

FRAMTIDSGYMMET

Visionär crossfit för att träna på att möta framtiden med kunskap och tillit. Framtidsgymmet riktar sig till alla som vill vara en del av framtiden och är ett initiativ från Skånemotor. Arrangemanget är en del av Digital@Idag.

OUR SCIENCE CAPITAL

100 projektidéer som syftar till att exploatera såväl det kapital som den centralort som nu växer fram i Lund sammanställt i ett kompendium. Det handlar om att visa på möjligheter för hur vi ska agera idag för att överleva i morgon. Skapad av Johan Wester och Folke Rydén.

SVERIGE VS CORONA

Trots tuffa tider får vi inte tappa glädjen och handlingsförmågan. Låt hoppet lysa och visa vägen framåt – under och efter pandemin. Sverige vs Corona är en webbaserad idébank som samlar nästan 5 000 olika förslag på nya jobb och tips på vad vi kan göra i dessa utmanande tider. Projektet är initierat av Johan Wester.

Här är vi på Skånemotor

Det är vi som arbetar med Skånemotor – några av oss på heltid och andra på deltid och för vissa specifika projekt. Tillsammans täcker vi in olika slags kompetenser och erfarenheter, och vi delar Skånemotors värderingar och drivs att göra världen lite bättre. Kontakta oss gärna!

Skånemotor i media

Här samlar vi pressreleaser och länkar till intressant material som relaterar till Skånemotors verksamhet.